Trương Minh Trị – nhà sáng lập Quynhonadv Việt Nam, Giám đốc điều hành của Quynhonadv Việt Nam. Trong thời đại công nghệ 4.0, công nghệ trí tuệ nhân tạo…