Nếu đủ bản lĩnh, bạn hoàn toàn có thể kỳ co quy nhơn. Hãy lên kế hoạch rủ rê bạn bè để phượt theo nhóm, cùng nhau tận hưởng Lịch trình…