Như một điều hiển nhiên, cứ đến Quy Nhơn lại muốn đi khám phá bằng được Kỳ Co. Điều gì khiến Kỳ Co trở nên đặc biệt và hấp dẫn…